FOTOS GALERIE - GALERIE PHOTOS                      

In de foto galerie treft U de meeste van            Dans la galerie vous trouvez la pluspart

mijn werken. Elk album heeft een thema,         de mes oeuvres. Chaque album a un

om het te openen klikt U op de foto.                  thème. Cochez la photo pour l'ouvrir 

Heeft U persoonlijke wensen, stuur me             Vous désirez une création personelle

een mailtje :                                                          envoyez-moi un mail :

                                                   vereeckem@decsa.nl

of bel me :                                                            ou contactez-moi au :

                                                   00 31 (0)6 53 33 15 06

       

Kies een album:

Terug naar het overzicht >