FOTOS GALERIE - GALERIE PHOTOS                      

In de foto galerie treft U  een selektie van            Dans la galerie vous trouvez une 

mijn werken. Elk album heeft een thema,             sélecction de mes oeuvres. Chaque album 

om het te openen klikt U op de foto.                      a un thème. Cochez la photo pour l'ouvrir 

Heeft U persoonlijke wensen, stuur me                 Vous désirez une création personelle

een mailtje :                                                              envoyez-moi un mail :

                                                       vereeckem@decsa.nl

of bel me :                                                                 ou contactez-moi au :

                                                       00 31 (0)6 53 33 15 06

       

Kies een album:

Terug naar het overzicht >